Sedan flyktingströmmarna intensifierades under hösten har många röster höjts för att flyktingarna skall flyttas från det provisoriska hotellboende de tilldelades till att förläggas på speciella och för syftet avsedda flyktingförläggningar.

På Gran Canaria har man redan öppnat ett par sådana anläggningar i Las Palmas området. Bland annat en gammal militär installation i Barranco Seco och en gammal skola som gått under namnet Colegio Leon.

Inom kort kommer också en anläggning på Gran Canaria som går under namnet Canarias 50 och en anläggning på Fuerteventura, El Matorral, att öppnas.

Trots detta kommer man inte att ha tillräckligt med plats för alla flyktingar som fortfarande är inkvarterade på diverse hotell runt om på öarna.

Det faktum att kommunen i Mogan har böjart inspektera och anmäla de hotell som fortfarande inkvarterar flyktingarna tycks inte beröra Madrid regeringen speciellt. Enligt ansvarig person i Madrid, som kallar kommunens agerande för ”oansvarigt”, så uppfyller staten sina åtaganden och sina tidsplaner för skapande av alternativ.

Nyligen har man kunnat tömma anläggningen Puerto Azul i Puerto Rico genom de nya alternativ som skapats, men ”alla kommer inte att kunna flytta inom 15 dagar” konstaterar man.

De hotell som inspekteras och anmäls riskerar böter på mellan 6 – 150.000 euros.

I kommunen Mogan, anvånds för tillfället 10 olika turistanläggningar för flyktingarna. Sju av dessa är för vuxna flyktingar, som hamnar under centralregeringens ansvar, och ytterligare tre anläggningar dit minderåriga flyktingar förs. Dessa faller under den kanariska regeringens ansvar.
(canarias7)

Flyktingar på hotell