Bara under december månad ökade antalet personer som saknar jobb med 1.118 personer på Kanarieöarna.

Året 2020 stängdes med 269.437 arbetslösa personer på de kanariska öarna. Detta är en ökning med 61.188 personer jämfört med när året startade. Eller i procent, så innebär det en ökning med nästan 30%.

Kanarieöarna är också den region som har flest personer permitterade för tillfället. Även om siffran sjunkit något under årets senare hälft, så var 45.000 personer permitterade på Gran Canaria provinsen (Gran Canaria, Lanzarote och Fuerteventura) medan drygt 34.000 var permitterade i provinsen Tenerife som omfattar de resterande öarna.

För Spanien i sin helhet så ökade arbetslösheten med 725.000 personer under året, vilket var den högsta ökningen sedan 2009, under finanskrisen.

Totalt fanns 3.888.137 personer arbetslösa i landet vid årsskiftet. 
(Canarias7)

Arbetslöshets kontoret