I kommunen Mogan har lokalpolisen sänts ut på kontroller för att verifiera vilka hotell som fortfarande har flyktingar boende hos sig.

Borgmästaren i kommunen har sedan i slutet av november sagt att hotell som använts som bostäder av flyktingar – på regeringens beslut – skall vara tömda senast den 31 december 2020. Av denna anledning pågår därför kontrollen just nu hur läget verkligen ser ut.

Samtidigt har regeringen på ön beslutat om att hotell inte kan bli ålagda böter för att ta hand om ”unga, ensamma, flyktingar”. Detta beslut är taget och offentliggjort på ön den 23 respektive den 28 december. Därför menar representanter för den regionala regeringen att dessa ungdomar kommer att stanna på dessa hotell till dess andra alternativ kan ersätta dem. ”Per idag har vi inga andra alternativ” konstaterar Gemma Martinez inom öns socialförvaltning.

Dessutom hävdar hon att Mogans borgmästares ”hot” om böter och anmälningar både är ”oetiska” och saknar ”juridisk grund”. Till skillnad från borgmästarens bedömning om att man förändrar de tillstånd som givits för hotellens byggning så menar den regionala regeringen att det gör man visst inte! Man hänvisar till att inget av de kontrakt som är skrivna med hotellen överskrider ett år, vilket gör att det är en tillfällig situation.

Representanter från regionens regering hävdar att man är övertygad om att man gör rätt när man tar hand om dessa minderåriga personer som anländer ensamma och ger dem en värdig tillvaro. De är fullt på det klara att dessa personer måste flyttas på och man jobbar på saken.

Totalt handlar det om mer än 2.400 minderåriga på Kanarieöarna, varav cirka 500 för tillfället bor på hotell.

Sedan problemet blev akut i augusti har myndigheterna öppnat 23 olika hem för dessa ungdomar, men än så länge krävs det fler och mer. 
(Canarias7)

2 poliser