Antalet drunkningsolyckor har sjunkit med 25% under 2020. Framför allt, förmodligen, på grund av att stränderna var stängda under ett par månader under försommaren. Dessutom har givetvis nedgången i turismen gjort att mycket färre personer vistats på stränderna.

Under 2020 omkom 43 personer i drunkningsolyckor på öarna. Detta att jämföras med 57 personer under 2019.

På Gran Canaria dog 15 personer i drunkningsolyckor under 2020. Tenerife 13, Lanzarote 5, Fuerteventura 4, La Palma 3, och El Hierro, La Graciosa och La Gomera rapporterade 1 drunkningsfall per ö.

Däremot ökade antalet “nästan olyckor” kraftigt. Inklusive de avlidna omfattades totalt 191 personer av mer eller mindre allvarliga fall på stränderna under 2020.

Nu är det inte bara på stränderna som drunkningsolyckor inträffar, men de allra flesta sker här. 59% av olyckorna sker på stränderna. 28% utmed kusten eller i olika hamnar. Naturliga havspooler 11% och i vanliga pooler endast 2%.

42% av de drunknade var vuxna. Totalt var 37% över 60 år.Och det är på eftermiddagen det oftast sker (63%) medan morgonen är säkrare (30%) Nattetid inträffade 7% av olyckorna.

Drunkning utgör den vanligaste dödsorsaken för icke avsedda dödsfall på Kanarieöarna. Det sker med andra ord fler olyckor i havet än på vågarna.

…och de flesta olyckorna sker på platser där den röda förbudsflaggan är hissad!
(Canarias7)

Räddningshelikopter