Den ”normala” pensionsåldern höjs varje år i Spanien för att år 2027 stanna vid 67 års ålder. Detta beslutades redan år 2011 och började genomföras från år 2013.

I början höjdes pensionsåldern med en månad per år, men sedan något år tillbaka är höjningen 2 månader per år.

Detta gör att från 1 januari 2021 får man inte full pension förrän man fyllt 66 år.

Undantaget är de som jobbat och betalat in pensionspengar till staten i mer än 37 år och 3 månader.

Pensionsutbetalningarna från den spanska staten uppgår i år till 158.000 miljoner euros. De tenderar dessutom till att öka från år till år.

När reformen är helt genomförd år 2027 kommer alltså pensionsåldern att ha blivit 67 år. Undantagen måste då ha jobbat och betalat i 38,5 år.

När reformen påbörjades beräknades pensionsbeloppet på de senaste 15 årens inbetalningar. Från 2022 kommer dessa beräkningar att göras för de senaste 25 åren. Ett förslag föreligger på att höja även denna period till 35 år. 
(Canarias7)

Pensionär på parkbänk