Sedan i onsdags har de olika regionerna i Spanien rätt att ändra de restriktioner som landet enades om i slutet av november. Detta efter att ha strävat efter att alla egentligen skulle ha ungefär samma restriktioner.

Dock har utvecklingen av smittan slagit väldigt olika mellan de olika regionerna varför regeringen delegerade det slutliga beslutet till presidenterna i regionerna.

Kanarieöarna, som är den region som har klart minst spridning, var först ut med att öka restriktionerna. Dessa skärpningar gällde Tenerife, som i princip isolerdes, för att undvika ytterligare spridning. Tenerife hade under onsdagen mer än fem gånger så stor spridning som Gran Canaria.

I övrigt är landet väldigt delat när det gäller huruvida restriktionerna skall skärpas eller ej. Katalonien(Barcelona), Galicien, Valencia tillhör de regioner som seriöst studerar möjligheten att öka restriktionerna.

Därefter finns en rad regioner som än så länge avvaktar för att se hur spridningen förändras innan de tar definitiva beslut.

Och till sist, med Madrid i spetsen, finns de regioner som inte har för avsikt att ytterligare skärpa reglerna. Här vägrar man att stänga av hela eller delar av regionen. Man vill inte stänga ner restauranger och barer mer än de redan är, och man är generellt emot de direktiv som regeringen kommer med. Ingen ny företeelse, då regionen Madrid och regeringen i Madrid inte kommer speciellt bra överens.
(Canarias7)

President Torres