De kanariska myndigheterna beslutade på torsdagen att stänga Tenerife under fjorton dagar i ett nytt försök att få stopp på spridningen av Coronaviruset.

De nya restriktionerna träder i kraft på lördag.

Det kommer inte att gå att resa till eller från Tenerife under denna tid, med undantag som finns angivna i reglerna för alarmperioden – återvändande till sitt hem, besök hos läkare, arbetsrelaterade resor bland annat.

Dessutom stängs servering inne i restauranger och barer och servering får endast ske utomhus. Där får antalet personer som samlas maximalt vara 4 personer och de skall dessutom vara från samma hem. Uteserveringarna får bara använda 50% av sin kapacitet.

När det gäller butiker blir restriktionerna ännu tuffare och endast en tredjedel av det vanliga antalet besökare tillåts. Detta gäller också parkeringsgaragen.

Utegångsförbudet förlängs och kommer att gälla från 22.00 till 06.00.

Myndigheterna avråder dessutom från resor mellan de olika kommunerna.

Äldre som är hänvisade till hem får inte lämna dessa och får heller inte ta emot besök.

Vid middagar 24,25, 31 december och 1 januari tillåts maximalt 6 personer som får komma från maximalt två hushåll.

Presidenten på öarna vädjar till befolkningen på Tenerife att respektera dessa tuffa regler då det handlar om att rädda både liv och ekonomin på ön.

OBSERVERA. Dessa restriktioner gäller endast Tenerife och inte de övriga kanarieöarna.
(Canarias7)

Flygplat Reina Sofia