Det är frågan myndigheterna ställer sig när det gäller smittan på ön Tenerife. Sedan den 12 november har speciella restriktioner gällt just denna ö, restriktioner som dessutom skärpts under tiden sedan dess. Sedan drygt en vecka gäller ju bland annat utegångsförbud mellan 23.00 och 06.00.

Trots dessa restriktioner tycker man sig inte se någon minskning av smittan. Fortfarande noteras dagligen

Polis
drygt 80% av alla nya fall på Kanarieöarna just till Tenerife.

Smittkvoten på 7 dagar per 100.000 invånare är just nu 107 på Tenerife. Sett på 14 dagar blir kvoten 187.

Detta kan jämföras med kvoterna när man slår ihop resten av öarna, Gran Canaria + Lanzarote + Fuerteventura + La Palma och La Gomera. Här är 7 dagars kvoten endast 17 och för 14 dagar 36.

Alla koncept markerar hög risk eller mycket hög risk på Tenerife, med undantag för beläggningen på vanlig avdelning på sjukhusen. Detta gäller exempelvis smittan bland personer äldre än 65 år, procent positiva vid tester som under en dag uppgick till hela 11%. Intensivvården är också högt belastad där nästan 18% är Covid patienter.
(Canarias7)

Se statistik ö per ö, klicka på bilden: