I slutet på juli beslutade den brittiska regeringen att alla som återvände från, bland annat, Kanarieöarna var tvungna att spendera 14 dagar i karantän för att undgå importerad smitta. Detta var givetvis ett hårt slag för turismen på Kanarieöarna, som vid den tidspunkten knappast hade någon smitta alls.

Under augusti och början av september ökade smittan markant på öarna. Till den grad att även Tyskland införde restriktioner för människor som återvände från Kanarieöarna.

Men de kanariska myndigheterna och den kanariska befolkningen fick ordning på smittan och antalet smittade sjönk mycket.

Då meddelade både Storbritannien och Tyskland att de skulle lätta på sina restriktioner när det gällde återvändande från öarna.

Men än en gång skulle lyckan utebli. Denna gången var det smittan i Storbritannien och Tyskland som gjorde att bägge länderna valde att stänga för resor. I Storbritanniens fall under en månad.

Denna månad var över nu i början av december och turistnäringen såg fram emot en jul och ett nyttår med ökande turism från Storbritannien.

Men nej, inte denna gången heller. Nu har nämligen Storbritannien, inkluderat England, Skotland, Wales och Nordirland, beslutat att införa en 14 dagars karantän igen för de som återvänder från Kanarieöarna. Möjligheten finns att göra en test efter 5 karantändagar. Skulle denna test vara negativ så behöver man inte fortsätta med karantänen.

Ett stort slag i ansiktet på nytt för den kanariska turismen.

De nya reglerna börjar gälla natten mellan fredag och lördag 11-12 december. 
(Canarias7)

Resenärer i kö