Kanarieöarnas president, Angel Victor Torres, undertecknade igår, onsdag, ett dekret som gör det möjligt att resa till Kanarieöarna med en negativ antigen test. Givetvis fortsätter också PCR testen att gälla.

Den nya normen, som bara gäller Kanarieöarna, träder ikraft från idag, torsdag den 10 december och gäller, till att börja med fram till den 10 januari.

Avsikten är att denna regel skall gälla under den tiden då den nuvarande alarmperioden pågår, det vill säga fram till den 9 maj. Under mars månad skall dock alarmtiden analyseras.

Det kanariska dekretet strider mot den norm som den spanska regeringen har godkänt och där endast en negativ PCR test accepteras.

De kanariska myndigheterna hävdar dock att det slutliga beslutet om hur reglerna skall tillämpas har delegerats till regionernas presidenter.

Inom vissa turistkretsar är man rädd för att Madrid motsätter sig detta dekret och att saken inte är helt klar ännu, något vi lär få reda på under de närmaste dagarna.

Men, tills vidare har det alltså blivit lite enklare och billigare att resa till Kanarieöarna. 
(Canarias7)

Antigentest