Fler än 450 diskotek och drinkbarer kommer inte att öppna efter pandemin. Detta är överskriften på en artikel i La Provincia, som berättar om den mycket besvärliga situationen som dessa lokaler har haft, och som de fortfarande har.

Med undantag av några veckor under juli och början av augusti, då dessa lokaler fick öppna, har de varit tvungna att hålla stängt sedan i mars.

Knappt 90% av omsättningen har gått förlorad, vilket gjort att många har varit tvungna att ge upp.

Dessutom finns inga datum satta för när man kan räkna med att kunna öppna sina dörrar igen. Ägarna till lokalerna och deras representanter har haft möten med myndigheterna på Kanarieöarna, där de själva föreslagit ett öppnande med fler restriktioner och högre böter för de lokaler som inte följer reglerna.

Dock har inga svar ännu kommit från den kanariska regeringen, varför många ser mycket dystert på framtiden.

Men det är inte bara lokalernas ägare som drabbas hårt. Dessa företag har ungefär 10.000 anställda på öarna som riskerar att permanent bli av med sina jobb.

Sektorn omsatte ungefär 1.000 miljoner om året på Kanarieöarna innan pandemin bröt ut.

Som en av de drabbade uttryckte det. Detta är som om en person som tjänat 1.000 euros i månaden helt plötsligt skall klara sig på 100 euros… 
(La Provincia)

Drinkbar