Pandemin har gjort att de flesta av oss lider på ett eller annat sätt. Givetvis är det allra värst för de som drabbats direkt av själva sjukdomen.

I övrigt skrivs det mycket om turismen och hotellnäringen som drabbats mycket hårt. Men ofta kanske man inte tänker på de som också är beroende av turisterna men som inte syns på förstasidorna.

Detta är tillfället med de kamelparker som drivs på Gran Canaria. Det finns två sådana parker i den lilla byn Fataga och dessutom kamelerna vid sanddynerna i Maspalomas.

De två första uttalar sig i en artikel där de menar att de inom kort kommer att tvingas stänga. Inga turister kommer förbi och inget stöd från myndigheterna till att sköta djuren. De bägge parkerna har mellan 30-40 kameler var vilket innebär månatliga kostnader på upp emot 4.000 euros. Detta fungerade utmärkt när 300 turister om dagen besökte parkerna, men nu, med inga eller maximalt två turister om dagen går ekonomin inte ihop.

Fataga Kameler
Kameltåg

Kameler på Lanzarote, parken Timanfaya

På Lanzarote, berättar företrädare för parkerna, får deras kollegor ett stöd om 3 euros per kamel och dag, vilket räcker till maten till djuren. Här får man ingenting, säger de.

Ett annat bortfall för dessa kamelägare är att de tre vise männen inte får komma i år på vanligt sätt. De tre vise männen kommer ju med gåvorna till de spanska barnen och gör stora parader på de kanariska gatorna – ofta framburna på kameler. Men smittrisken har blivit för stor för dessa arrangemang, så kamelerna får iår stanna i Fataga. 
(Canarias7)

Tre vise män

De tre vise männen