Undersökningar pekar på att rätt stora delar av den spanska befolkningen är skeptiska mot att vaccinera sig så fort vaccin finns tillgängligt.

Den första undersökningen som det spanska institutet CIS, offentliggjorde i mitten av oktober visade att ungefär 40% av befolkningen var villig att vaccinera sig så snart som möjligt.

En månad senare hade denna siffra sjunkit till 36,8%.

Och nu, när den tredje undersökningen presenteras, så visar det sig att endast 32,5% av spanjorerna är redo att vaccinera sig.

Samtidigt visar undersökningen att 55% av spanjorerna helst avvaktar med vaccinationen för att se hur det går för de som vaccinerar sig omgående…

Från myndigheterna förstår man inte riktigt denna skepsis. Alla vill bli av med Covid19, men ändå finns det en stor del av befolkningen som inte vill ta till de hjälpmedel som föreligger. Det är, enligt myndigheterna, mycket större risk att bli smittad av Covid19 än att bli dålig på grund av vaccinet.

Samtidigt för de fram argumentet om vad som skulle ske om ingen vill vaccinera sig… Skall vi fortsätta med smitta, intensivvårdsbehandling och alla andra restriktioner…? 
(Canarias7)

Vaccinering