Kanarieöarnas president, Angel Victor Torres, uttalade under söndagen att man fortsätter att förhandla med hälsoministeriet i Madrid i sina försök att få ministeriet att ändra sina kriterier för inresa i Spanien.

Per idag krävs en negativ PCR test för att man skall få komma in i landet utan problem. Kanarieöarna menar att man också borde godkänna den enklare och billigare antigen testen för att på så sätt förbättra förutsättningarna för turismen på öarna.

Kontakterna mellan myndigheterna på Kanarieöarna och centralregeringen i Madrid har varit många och täta sedan det nya kravet på PCR test trädde i kraft den 23 november.

Presidenten fortsätter och konstaterar att om en överenskommelse inte går att få till med Madrid så kommer de regionala myndigheterna på öarna att godkänna ett dekret som gör att turister kan anlända Kanarieöarna med antingen en negativ PCR test eller en negativ antigen test.

Men presidenten ser hoppfullt på möjligheten att få till en överenskommelse med Madrid som, enligt honom, kan komma inom de närmaste timmarna eller dagarna.
(Canarias7)

Antigen test