Både företagare och fackföreningar är överens om att centralregeringen i Madrid måste göra mer för öarna för att undvika en katastrof.

Får man inte igång turismen igen så står öarna inför en situation där nästan hälften av den aktiva befolkningen står utan jobb.

Både företagare och fack hänvisar givetvis till PCR tvånget för inresa till landet, vilket innebär att turismen stoppas på grund av pris och svårighet att få till en sådan test.

Samtidigt menar bägge parter att det finns fler anledningar till misstro mot Madrid, som inte verkar inse allvaret.

Representanter från företagarna och fackföreningarna är också överens om att arbetslösheten kan komma att uppnå 30% av den aktiva befolkningen på Kanarieöarna vid årets slut.

Till dessa siffror skall läggas alla de som för tillfället är permitterade från sina jobb. Det handlar om ytterligare cirka 84.000 personer. Tillsammans innebär det att för närvarande finns det 352.270 personer av den aktiva befolkningen på öarna som inte jobbar. Detta motsvarar 45,1% av den aktiva delen. 
(Canarias7)

Arbetslöshets kassan