Oktober blev en trist månad för den internationella turismen på Kanarieöarna. Antalet internationella turister som besökte öarna under oktober uppgick till 136.896 personer. Detta skall jämföras med oktober 2019 då Kanarieöarna mottog 1.123.054 utländska turister. Det vill säga en nedgång på ungefär 88%!!

Från årets start till och med oktober månad besöktes öarna av 3.419.729 utländska turister. Det är, också det, en kraftig nedgång från samma period 2019 då siffran var 10.835.123. Således en nergång på drygt 68%.

Storbritannien var landet som sände flest turister till Kanarieöarna under oktober månad. Den brittiska turismen stod för nästan 35% av totalen.

För Spanien i sin helhet blev oktober, om möjligt, ännu värre. Ungefär 1 miljon utländska turister/besökare ankom Spanien under månaden, vilket innebär en nedgång på 86,6% jämfört med samma månad 2019.

Samtidigt väntar hela turistindustrin på Kanarieöarna på ett ändrat beslut från den spanska regeringen när det gäller kravet på en PCR test. Idag är endast en PCR test godkänd för inresande i Spanien, vilket gör att turismen kommer att hållas borta. Anledningen är känd, då PCR tester är svåra att få gjort och dessutom är kostnaden så pass hög på många ställen att det avskräcker från att resa.

Förhoppningen är att centralregeringen ändrar sin inställning till att också acceptera en snabbtest eller antigen test.
(Canarias7)

Även sommaren slurtiffror var riktigt illa här kan du se hur illa och jämföra med förra året: Sommarsäsongen avslutad

Meloneras stranden