Regering och de olika regionerna i Spanien (undantaget Madrid och Katalonien) kom på onsdagen överens om de regler som skall gälla under helgerna i jul, nyår och trettondagen. Dessa regler ligger som en maximal gräns, något som kan stramas åt ytterligare om den enskilda regionsregeringen anser det nödvändigt.

Överenskommelsen består egentligen, sammanfattningsvis av den enkla uppmaningen till alla att hålla sig hemma och umgås med så få personer som möjigt.

Det kommer bara vara tillåtet att resa för att återförena familj. Ingen form av turistresor inom landet är tillåtna. Detta gäller under perioden 23 december till 6 januari då ”alarmperiodens” regler gäller när det kommer till förflyttning mellan regioner i landet. Kanarieöarna och Balearerna är undantagna dessa regler.

Maximalt 10 personer får delta i middagar och festligheter under helgerna om inte samtliga deltagare bor under samma tak. Dessa 10 personer bör vara de som deltar vid alla firanden för att undvika ytterligare blandning mellan personer.

Myndigheterna är på det klara med att bägge dessa regler – att bara tillåta resor tillbaka till familj och att bara 10 personer får samlas även privat – är näst intill omöjigt att kontrollera. Man hänvisar dock till medborgarnas lojalitet och sunda förnuft, då det till slut handlar om att undvika spridningen av en allvarlig sjukdom som orsakar både död och allvarliga skador på landet.

01.30 är tiden som gäller på julnatten och nyårsnatten. Därefter skall alla vara hemma.

För de studenter som reser hem under helgerna ber man om hjälp. De skall vara extra försiktiga med kontakter under de senaste 10 dagarna innan resan hem och väl hemma skall de hålla sig hemma och undvika andra kontakter.

Man vänder sig till allmänheten för att sprida ut shoppingen inför julen för att på så sätt undvika folkmassor i butikerna.

Man uppmanar också medborgarana att vistas utomhus i den grad det går eller att vistas i lokaler med god ventilation.

I Spanien har man också tagit fram de ”6M” som gäller: Mascarilla, manos, metros, maximar ventilacion y actividades al aire libre, minimizar numero de contactos, och ”me quedo en casa si síntomas, diagnostico o contacto” ( ansiktsmask, tvätta händer, minimiavstånd i meter, max ventilation och aktiviteter utomhus, minimum av kontakter och ”jag stannar hemma om jag känner symtom, har fått diagnos eller varit i kontakt med smittad) 
(Canarias7)

 Julgran