Kanarieöarna fick en föga hedransvärd andra plats som landets tvåa när det gäller att slänga sopor. Detta när det gäller kilo per invånare.

Siffrorna hänvisar till året 2018, då varje kanarier generade 608,3kg med sopor. Endast den andra ö-gruppen i landet, Balearerna, var värre med 815,2kg.

Men inte nog med det. Man är tämligen dålig på att separera sopor dessutom.

På Kanarieöarna genererades det totalt 1,33 miljoner ton sopor under det nämnda året. Av alla dessa ton var 1,15 miljoner ton oseparerade, vilket omöjliggör återanvändande.

Öarna separerade 41.200 ton med glas, 40.500 ton med papper och kartong samt 22.700 ton med förpackningar.

För landet i helhet fick man under 2018 ta hand om 22,7 miljoner ton sopor. Av dessa var bara knappt 20% sorterade, vilket innebar 18,3 miljoner ton osorterade sopor.

Den södra regionen Andalucia genererade mest sopor med 4,4 miljoner ton, följd av Katalonien (3,5) och Valencia och Madrid (2,5). 
(Canarias7)

Sopor på gatan