Ännu har inte centralregeringen i Madrid ändrat sig beträffande antigen tester för att komma in i landet från och med den 23 november. Fortfarande gäller normen att endast en PCR test gäller. Stort tryck förekommer från hela resenäringen att man skall ändra normen till att också godkäna antigen eller snabbtesten.

Under tiden håller öarnas flygplatser på att prepareras för att kontrollera att passagerarna har ordning på sina papper. Vid sidan av kontrollerna monteras också 

väntrum och olika boxar för provtagning på flygplatsen för de som anländer utan godkänd test.

Det motsägande i detta fallet är att de som inte kommer med en negativ PCR test kommer att få lämna en antigen test på flygplatsen… Dock riskerar personer som inte har sin PCR test i ordning att få böter som kan uppgå till 6.000 euros.

PCR testen som alltså skall vara negativ, skall också innehålla namnet på personen det gäller och ett passnummer eller annat registreringsnummer. Intygen skall vara i original och skrivet på spanska eller engelska. Både papperskopia eller elektronisk kopia accepteras. Vidare skall datumet för testen finnas med liksom namn, adress och kontaktuppgifter till det center som utfört testen.

De som kommer och har sin PCR test i ordning kan lämna flygplatsen utan problem förutsatt att de inte ger upphov till misstankar vid den visuella eller febertest som genomförs vid ankomst. Skulle sådana misstankar uppstå får passageraren genomgå en antigentest som den spanska staten betalar.

Men ännu hoppas de allra flesta på att systemet skall komma att ändras innan måndagen så att alla som har en antigen test också får komma in i landet utan problem.
(Canarias7)

Turister