Las Palmas hänger med på den ”gröna” vågen och jobbar för att få bort bilar från innerstaden. Ett par exempel på detta är huvudgatan Mesa y Lopez samt en av stadens mest kända tort – Plaza España.

Det var få kanarier som trodde att den stora och mycket trafikerade affärsgatan Mesa y Lopez skulle förvandlas till gågata. Men under de senaste åren har faktum vuxit fram och nu, redan innan jul, beräknas arbetena vara avslutade.

Det började för 5-6 år sedan då trafiken som kom söderifrån, från hamnen, stoppades, varpå de två filerna reserverades för gångtrafikanter och nödvändig trafik.

Sedan dess har beslutet att införa ett system som går under namnet ”metroguagua” tagits och Mesa y Lopez prepareras för detta. Metro i ordet står för tunnelbana och guagua är det kanariska namnet för buss – tillsammans innebär det att snabbussar med företräde framför alla annan trafik kommer att trafikera staden på sina egna körbanor.

Byggherrar
Ritining

Denna metroguagua kommer att löpa i mitten av den breda avenyn. De boende som har garageplats kommer också att lämnas tillträde, men i övrigt blir det ett promenadvänligt stråk.

Ett förtydligande skall till. Vi talar om gatan Mesa y Lopez upp till Plaza España. Gatan fortsätter norr om plazan och där finns ännu inga planer.

Däremot håller man också på att göra Plaza España bilfri, eller åtminstone nästan. Av torgets 7000 kvadratmeter kommer 5000 att ägnas åt gångtrafikanter och park.

Ombyggnaden av plazan beräknas vara klar under mars eller april. 
(Canarias7)

Dataimage