Redan år 2010 invigdes delfinariet på Palmitos Park, strax utanför Playa del Ingles. Palmitos Park, framför allt en fågelpark, men där vissa andra attraktioner också finns, däribland nämnda delfinshow.

Högsta domstolen på Kanarieöarna menade redan för flera år sedan att detta bygge inte kunde legaliseras, då det byggdes utan att ha de nödvändiga tillstånden.

Beslutet överklagades till landets högsta domstol, som nu har uttalat sig genom att konstatera att den instans som har myndighet i detta ärende är den högsta domstolen på Kanarieöarna.

Berörda myndigheter på öarna säger sig ännu inte fått ta del av Högst Domstolens dom officiellt, men att de kommer att agera enligt gällande regler när domen kommer.

Under tiden har anmälarens advokat redan vänt sig till kommunen och till regionens myndigheter med krav på att den skyddade marken återställs, det vill säga att man river delfinariet.
(Canarias7)

Delfinarium