Företagarföreningen inom hotell och turism på Gran Canaria har vänt sig till regeringen i Madrid, där man ber om hjälp och lösningar. Skrivelsen är rättfram och tämligen hårt formulerad – kanske ännu ett tecken på hur allvarlig situationen är.

Skrivelsen avslutas med följande fras: ”Under en hälsokris, ekonomisk kris och flyktingkris och med en gryende social kris, behöver man en smidig och effektiv regering som har kapaciteten att ge Kanarieöarna och kanarierna en lösning – vi väntar!”

Hamn Arguineguin

 Företagarföreningen, förkortad FEHT, tar i denna skrivelse upp flyktingproblemet där man säger sig vara oförstående ovanför regeringens brist på agerande. När flyktingarna började komma i större mängder var FEHT med på att finna lösningar på boendefrågan i tomma turistanläggningar. Men, understryker man, detta var en tillfällig lösning som på intet sätt får permanentas eller vara med på att försena andra lösningar.

Man ifrågasätter regeringens oförmåga att ordna med infrastrukturer och statliga boenden som redan finns, men som inte används. Man ber om ett svar från regeringen ”klart och omedelbart”.

Samtidigt konstaterar man att regeringen borde visa en förmåga att snabbt ställa dessa installationer till förfogande – en förmåga man hittills inte visat.

Samtliga flyktingar som idag är inlogerade på turistanläggningar borde omgående omplaceras till annat boende så att turistområdena kan återgå till att vara det de är menade för.

På spanska fastlandet finns en mängd med outnyttjade boenden, bland annat militära, som FEHT anser borde användas för att samtidigt sprida ut problemet på landets samtliga regioner för att inte ytterligare förvärra den ekonomiska och sociala kris som Kanarieöarna genomgår för tillfället. 
(Canarias7)