På Kanarieöarna fanns inga ormar. Förrän någon bestämde sig för att släppa ut några amerikanska kungssnokar i naturen.

Dessa ormar, som på öarna inte har några naturliga fiender, förökade sig snabbt och livnärde sig dessutom på djur som nu hotas av utrotning på ö-gruppen.

Ända sedan denna orm började föröka sig satte myndigheterna in resurser för att utrota den. Dock utan att lyckas. Nu har man accepterat att ormen kommer att förbli ett inslag i den kanariska faunan, men man jobbar intensivt för att begränsa förökandet.

Normalt är det 10 personer som aktivt jobbar med att spåra ormarna. Antingen genom egna sökningar eller genom att följa upp tips från allmänheten.

Nu i somras ökade man personalstyrkan kraftigt under perioden mars till juni, vilket är ormens mest aktiva period. Under denna period jobbade i år 38 personer med ormbegränsning…

Resultatet går enkelt att läsa av i statistiken. Tidigare var 2018 det år man fångade flest ormar på Gran Canaria, totalt 1.092 stycken. I år, fram till i slutet av oktober är man redan uppe i 1.975 ormar,

Ormens latinska namn är ”Lampropeltis getula califormiae” och ormen är inte giftig.
(Canarias7, Dag&Natt)

Kalifornisk Snok