För ungefär två månader sedan var det skolstart för höstterminen på skolorna på Kanarieöarna. Diskussionerna var ivriga och högljudda och omfattade såväl kritiker som förespråkare för en ”normal” skolstart under ”onormala” förhållanden.

Skolorna fick också mycket kritik för att prepareringen inte riktigt var på plats i tid, men med facit i handen så har terminen så här långt gått över all förväntan.

Rädslan för spridning av Coronaviruset bland elever i skolorna var stor och många föräldrar tvekade i det längsta med att släppa iväg sina barn till skolan.

Nu redovisar skolmyndigheten de siffror som varit aktuella fram till i mitten av november. Totalt har 34 av de drygt 30.000 lärare som finns på ögruppen, insjuknat i Coronaviruset. Av eleverna, som är mer än 324.000 i antal, har 179 testat positivt.

Klasserna som är indelade i mindre grupper som hela tiden försöker hållas för sig själva, uppgår till totalt 17.000 grupper. Av dessa finns det just nu 55 grupper som har någon medlem som testat positivt.

Siffrorna gäller alla från småbarn och upp till och med motsvarigheten till gymnasiet. 
(Canarias7)