Efter ankomsten av åtskilliga tusen flyktingar till Gran Canaria och Kanarieöarna har nu Spanien återfört 22 flyktingar till Mauretanien.

Spanien har ett avtal med Mauritanien som ger Spanien rätt att återföra flyktingar, oavsett nationalitet till Mauritanien så länge som de avrest från deras kust eller befunnit sig i landet.

Av de 22 var 20 personer från Senegal, 1 från Guinea Conakry och 1 från Mauritanien.

Flygbolaget Evelop lyfte från Madrid och mellanlandade på Gran Canaria för att ta ombord de 22 personerna. Därefter fortsatte flyget till Nuadibu i Mauritanien.

Under årets tre första månader, det vill säga innan det verkliga utbrottet av Coronaviruset, gjorde Spanien 4 flygningar till Mauritanien dit man sände tillbaka totalt 162 flyktingar.

De flesta av dessa kom från Mali, ett kontroversiellt land på grund av de rådande oroligheterna som pågår. Från flera håll har Spanien mottagit kritik för att man sänt flyktingar tillbaka till Mali. Bland annat har man från FN’s håll uppmanat till att inte sända tillbaka flyktingar dit.

Spanien menar att man inte sänder folk tillbaka till Mali, utan till Mauritanien, en ursäkt som de kritiska inte accepterar då man menar att de omgående sänds vidare till Mali av de mauretanska myndigheterna. 
(Canarias7)

FLygplan