Arbetslösheten bland ungdomar är väldigt hög på Kanarieöarna. Efter den senaste undersökningen visar det sig att hela 62% av ungdomarna under 25 år är arbetslösa. Och ännu värre blir siffran om man bara räknar de som är under 20 år. Då är 87% arbetslösa.

Alla parter är överens om att dessa siffror inte riktigt går att jämföra med andra år då vi för tillfället är utsatta för en exceptionell situation i och med pandemin.

Men det finns anledning till eftertanke. Av de unga arbetslösa har 92% bara motsvarande högstadieutbildning.Och många av dem har inte ens det.

Jämför man med arbetslösheten bland dem som har universitetsutbildning, som bara är 3,27% så framstår utbildningsproblematiken klart.

Även bland dem som har yrkesskoleutbildning klarar sig relativt bra. Här är arbetslösheten 4,2%.

Samtidigt som dessa siffror givetvis är förödande, så bör man ha i åtanke situationen med i princip 0% turism, på en ö-grupp som i princip är helt beroende av turister.
(Canarias7)

Elever på skoltrappan