Trots de senaste dagarnas regn så har inte de åtta största dammarna på ön fått något tillskott av vatten.

Inte heller under oktober kom något vatten in i dessa reservoarer. Däremot har det använts vatten från dem under bägge månaderna varför det lagrade antalet kubikmeter sjunkit än mer under de senaste månaderna.

De åtta största hade en fyllnadsgrad av 12% när november månad började. Omräknat i kubikmeter betyder de 1,43 miljoner. Att jämföras med 1,57 miljoner månaden innan.

Flera av dammarna är helt tomma, bland annat Soria som är den största på ön. Den har i och för sig drygt 58.000 kubikmeter vatten kvar men sett till dess kapacitet på 32 miljoner kubikmeter så anses den tom… Dammen som byggdes under 10 års tid mellan 1962 och 1972 är hela 120 meter djup. Den har aldrig fyllts upp.

Fataga dammen är också tom, medan Ayagaures 1%, Vaquero 2%, Candelaria 4% och öns näst största damm, Chira, har 7%.

Mer regn behövs alltså… 
(Canarias7, Dag&Natt)

Presa la niña