Under helgen upplever vi torra och varma vindar som kommer från Sahara. Hittills med mycket moderat mängd av sand och damm, något som emellertid kan förändras under helgen.

Caliman förväntas pågå till, åtminstone, måndag. Därefter kan det se ut som om vi istället får regn som kommer från fastlandet och drar ner över ö-gruppen. Regnet beräknas komma in först över de västliga öarna för att sedan fortsätta över resten. Regnet skall starta troligen på onsdag och främst drabba de högre belägna delarna av öarna.

Fortfarande är det mycket osäkert hur mycket regn vi kan räkna med. Även kommande helg kan det förekomma regn på de norra och östliga delarna av öarna. Temperaturerna kommer att sjunka något. 
(Canarias7)