Den högt belägna staden Artenara på Gran Canaria är först med att genomföra ett prov på nya övergångsställen. I alla fall på Gran Canaria.

På ö-gruppen har motsvarande försök redan genomförts i Lanzarotes huvudstad, Arecife.

Det handlar om att måla övergångsställen i 3D. För trafikanterna framstår dessa vita streck som något som höjer sig upp ur vägen, och på så sätt hoppas man att hastigheten modereras.

Det är med andra ord en slags ”sleeping policeman” utan att det slår och sliter i bilen när man kör över dem.
(Canarias7)

Paso peatonal en 3d