Om än för tillfället.

Under den senaste tiden har sanden ackumulerat sig väster om fyren, ett område som vanligtvis är fyllt med sten.

Detta är inte första gången det händer, men fenomenet är synnerligen ovanligt enligt professor Luis Hernandez på universitetet i Las Palmas.

Vi får gå ungefär 20 år tillbaka i tiden för att upptäcka senaste gången det skedde. Och nu, som då, är det med all sannolikhet ett övergående fenomen, då de vanliga vindarna från nord/nordost kommer att föra sanden med sig ut till havs igen. Eller tillbaka till Pasito Blanco där sanden med all sannolikhet kommer ifrån.

Det handlar, enligt Hernandez, om svaga västliga vindar som på senare tid varit vanligare än normalt. Dessa vindar tar med sig sand från sandbankerna vid hamnområdet Pasito Blanco och lämnar det vid den lilla pir som går ut i havet vid fyren.

Vindarna från väst är vanligtvis mycket svagare än de från öst, varför de traditionella sanddynerna i Maspalomas inte berörs.

Enligt professorn föreligger inte tillräckligt med information för att kunna bedöma om detta fenomen har med klimatförändringen att göra eller ej. Det enda man med säkerhet kan säga är att systemet för tillfället är precis tvärtom mot det vanliga. Men, som sagt, inom kort kommer de nordliga och nordostliga vindarna och tar med sig sanden igen.
(Canarias7)

Stran

Så ser det ut idag 

Strandpromenaden fyren

Samma område 2018