Området kring ”La Charca”, den lilla insjön vid fyren i Maspalomas har samlat på sig en mängd mygg som kommunen nu försöker bekämpa.

La Charca ligger alldeles i närheten av fyren i Maspalomas och området kring Meloneras. Myggen har skapat besvär för ett flertal besökare som fått omfattande bett och besvär.

Nu behandlar kommunen området på ett ekologiskt sätt som gör att larvernas matsmältningssystem angrips.

Området är skyddat när det gäller både flora och fauna varför annan typ av behandling inte är möjlig.

Behandlingen omfattar området kring La Charca och parken Tony Gallardo. 
(La Provincia)

Bekämpming av mygg