De åtta största vattenreservoarerna på Gran Canaria har förlorat två tredjedelar av sitt vatten under 2020.

Ö-regeringen, El Cabildo, svarar för ett antal vattenreservoarer uppe bland bergen. Detta för att klara av vattenbehovet för de boende samt för jordbruket på ön.

Men sedan 2018 har det nästan inte regnat på öarna, varför det kommit in väldigt lite vatten i reservoarerna. Exempelvis så är Fataga reservoaren helt tom! 

Damm I Fataga
Fataga reservoaren

I slutet på januari i år fanns drygt 5 miljoner kubikmeter vatten lagrade i de åtta största reservoarerna. Denna siffra är nu nere i 1,6 miljoner.

Den största dammen på ön – Presa de Soria – hade per den första oktober bara 1% av sin kapacitet. Eller 116.848 kubikmeter.

Gambuesadammen hade mest vatten vid oktober månads start med 582.000 kubikmeter, före Presa de Chira med 446.000 kubikmeter.

Annat var det på våren 2018 då det regnat bra. Dessa åtta dammar hade då 25,8 miljoner kubikmeter vatten och dammarna Ayagaures och Caidero de Las Niñas, fylldes med vatten från de högre belägna dammarna Gambuesa och Siberio som blev överfyllda…
(Canarias7)

Soria Dammen

Presa de Soria – hade per den första oktober bara 1% av sin kapacitet.