Ägarföreningen på Bahia Feliz har sänt sina klagomål till kommunen, där de hävdar att de blivit ”invaderade” av husbilar.

Upp till 40 olika husbilar har räknats in under vissa helger, vilket gör situationen besvärlig för de som bor och arbetar på Bahia Feliz. Även utan husbilar är antalet parkeringsplatser begränsade. Dessutom klagar man på att ägarna till dessa bilar inte bara parkerar utan att de också belägger trottoarer och delar av gatorna med sina bord och stolar.

Husbilar parkerade längs vägen

Vilket även gör det besvärligt för fotgängare att ta sig fram. För en tid sedan fanns en parkeringsplats för husbilar intill den närliggande sportflygplatsen, men sedan den stängt har problemet flyttats till Bahia Feliz.

Ägarna hävdar vidare att det inte finns installationer som kan ta hand om avloppsvatten på gatorna på Bahia Feliz och inte heller möjligthet för husbilarna att tanka dricksvatten.

Man vänder sig därför till kommunen för att be dem hitta alternativa uppställningsplatser för husbilsägarna.

Hittills har inte kommunan reagerat på Bahia Feliz klagomål och krav.
(Canarias7)