Regering, fackföreningar och företagare kom slutligen överens om en förlängning av de speciella permitterings reglerna från den första oktober.

Det satt långt inne och länge såg det ut som om företagarna inte skulle skriva under på det förslag som förelåg. Men i sista minuten förbättrade myndigheterna sitt förslag genom att bland annat inkludera handel och bar/restaurang i sitt erbjudande.

ERTE (Expediente de Regulacion de Empleo Temporal) är namnet på de speciella permitteringsregler som gäller i Spanien sedan Coronaviruset började härja. Först införd från mars till sista juni, då de förlängdes till 30 september. Och nu förlängs de alltså ytterligare, denna gång till 31 januari 2021.

De permitterade kommer även fortsättningsvis att få 70% av sin ordinarie lön utbetald av myndigheterna. För företagarna gäller stor hjälp med de sociala kostnaderna som stöttas med upp till 100%. Hjälpen beror på vilken typ av ERTE som gäller och på hur många anställda företaget hade per den 1 februari 2020.

Det finns nu tre olika typer av ERTE. Den första är fortfarande ”force majeure” och, även om den slutliga listan ännu inte är klar, vänder sig till företag inom turismen och fritid, samt de företag som är beroende av dessa.

Därefter finns en ERTE som gäller de som tvingas stänga på grund av nya och/eller ändrade restriktioner. Till slut skapas en ERTE för de som måste dra ner på sin verksamhet på grund av ändrade förutsättningar såsom ändrade tider för öppethållande, maximalt antal gäster etc.
(Canarias7)