Efter några hoppfulla dagar med relativt få smittofall, registrerade öarna 299 nya fall under det senaste dygnet.

Samtidigt friskskrevs 203 personer. Antalet avlidna på grund av sjukdomen är nu uppe i 221 personer.

För tillfället har 12.788 personer insjuknat i Corona sedan starten i våras.

Detta innebär att öarna har 6.754 aktiva fall av viruset för tillfället. Av dessa får 6.479 personer vård eller hjälp till vård i hemmet, 210 personer är inlagda på vanlig sal på sjukhus och 65 är kritiskt sjuka och vårdas på intensivvårdsavdelningar.

Gran Canaria har flest aktiva fall, 4.892, och koncentrationen av sjuka är hög i huvudstaden Las Palmas, som har 3.892 registrerade fall.(Canarias7)

Se statistik ö per ö, klicka på bilden: