Kommunstyrelsen i Las Palmas har just presenterat ett nytt projekt där man strävar efter att öka nyttjandegraden av solenergi.

Man vänder sig till både privatpersoner och företag och erbjuder dem en rabatt på fastighetsskatten under tre år om man installerar solpaneler under 2021.

Rabatten på fastighetsskatten uppgår till 50% förutsatt att projektet blir godkänt. Alla är välkomna att söka om denna reduktion under de tre första månaderna av 2021.

En viss möjlighet lämnas också till dem som redan har solceller installerade. Kan man bevisa att man haft dem fungerande sedan 2018 och framåt så kan man också räkna med skattelättnaden.

Som exempel ger borgmästaren en lägenhet på 100 kvadratmeter i staden som skulle spara nästan 2.000 kronor per år i skatt. För ett företag som idag betalar 11.000 euros i skatt blir intjäningen sålunda 5.500 euros.
(Canarias7)