Utlåningssystemet av cyklar i Las Palmas fungerar över förväntan. Systemet, som kallas för Sitycleta, har drygt 43.000 personer registrerade i sitt system. Av dessa är det drygt 19.000 som använder hyrsystemet regelbundet.

Drygt 6.000 personer har olika typer av abonnemang, allt från helår till veckovis.

Dagligen registreras ett genomsnitt på 732 hyrestillfällen, och den genomsnittliga cykelturen i huvudstaden uppgår till 23 minuter och 25 sekunder.

Idag finns det totalt 422 cyklar tillgängliga i staden.
(Canarias7)