Den kanal som öppnades mellan havet och ”La Charca” den lilla insjön vid sidan av fyren i Maspalomas, stängdes igår. Vi har redan skrivit om att denna kanalen öppnades för att fylla på vatten samt minska salthalten i La Charca. Normalt skall detta skötas av naturen själv, men de senaste årens torka har gjort att mycket lite regnvatten kommit via kanalerna från bergen och ner till den lilla sjön. Dessutom har ett skadedjur härjat i området varför man inte heller ville öppna mot havet av risk för att skadedjuret skulle sprida sig.

Nu är skadedjuret utrotat i ”La Charca” och vattenståndet på sitt högsta efter att under några dagar mottagit cirka 20.000 kubikmeter vatten från havet.
(Canarias7)