Landets högsta råd för vetenskaplig undersökning (El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) har nyligen kommit ut med en rekommendation vad de tycker om skolstarten. Online eller personlig – det är frågan.

Helt klart anser rådet att elever som är 16 år eller äldre bör fortsätta med utbildning online fram till vaccin eller annan medicin finns tillgänglig. Dessa ungdomar har samma risk att smittas som en vuxen person. Samtidigt har de blivit så pass gamla att de klarar av en online utbildning på ett bra sätt.

Elever i åldrarna 10 – 16 år har i stort sett lika stor chans att smittas som de vuxna. Därför är rådet tveksamma till om man skall rekommendera personligt frammöte eller onlineutbildning.

Men åldern är känslig, varför rådet, trots de uppenbara riskerna, anser att den personliga närvaron är att rekommendera. Alternativet kan skapa problem både gällande inlärning och familjeförhållandet. Den känsliga åldern kan också göra att barn och ungdomar man löper en risk att påverkas psykologiskt.

För barn under 10 år är man dock helt klar med att de skall ha personlig närvaro på skolan. Gärna i mindre klasser och med ansiktsmask på under lektionerna. Även om noll risk inte finns, så är fördelarna så pass stora med personligt frammöte att de vida överväger riskerna.
(Canarias7)