Ungefär 1,5 miljoner spanjorer väljer cykeln varje dag när de skall ta sig till jobbet, skolan eller bara ”ner på stan”.

En siffra som ständigt ökar.

Många har uppdagat cykeln som ett tidseffektivt transportsätt. De allmänna transportmedlen tar ofta längre tid då de för många innebär byten mellan olika linjer och transportsätt. Dessutom har Coronavirusets utbredning gjort att många känner sig obekväma med resor tillsammans med mängder av andra personer.

Andra har givetvis den sportsliga delen som huvudsyfte.

Oavsett vad så ökar antalet användare av tvåhjulingen. Och myndigheter runt om i landet har också fått upp ögonen för detta fenomenet och preparerar mer och fler cykelvägar i städerna

En undersökning visar att 22,4% av de tillfrågade svarar att de använder cykeln någon gång per vecka. Det gäller då 9 miljoner spanjorer. Denna siffra var 12,7% när undersökningen gjordes 2008.

Men fortfarande finns det en del agg mot cyklandet… 34% anser att det är farligt att cykla i städerna. 46% menar att cykelvägarna inte är tillräckliga och 15,6% tycker att det finns för dåligt med parkeringsmöjligheter för cyklarna…
(Canarias7)