Kanariska medier rapporterar om ett möte mellan ansvarig person hos de kanariska myndigheterna inom turismen och Nordic Leisure Travel Group, representerad av Magnus Wikner.

Nordic Leisure Travel Group omfattar bland annat arrangörerna Ving, Spies och Tjäreborg. Gruppen menar att den aktuella situationen har gjort att man tvingats minska volymerna till Kanarieöarna med ca. 50%, men att man räknar med att flyga ner 179.000 nordbor under denna vinter. Förutsättningen är givetvis till stor del att smittotalen sjunker på öarna.

Bägge parter intresserade sig för säkerhetsaspekterna för de resande, och var överens om att PCR tester borde genomföras på ankommande gäster för att säkerställa deras semestervistelse.

Likaså, enligt kanarisk press, var de överens om att Kanarieöarna i stort sett är det enda resmålet som kan erbjuda sol och värme samt ett hälsoväsen av europeisk klass. 
(Maspalomas Ahora)