Kvinnomisshandel är ett stort problem. Och i tider då befolkningen mer eller mindre låstes inne så blev problemet ännu större.

Under den så kallade alarmperioden i Spanien togs 14.040 personer omhand av polisen i Spanien. Alla inblandade i kvinnomisshandel av olika omfång.

Alarmperioden pågick från den 14 mars till den 21 juni.

Under samma period fick polisen anmälan om 12.231 fall av kvinnomisshandel.

Men anmälningarna har fortsatt att öka under juli månad. Centralen som tar emot anmälningar från utsatta kvinnor har meddelat att man tog emot 7.937 samtal under juli, vilket är 26,9% fler än under juli månad i fjol.

Samma central har i perioden 1 januari till 31 juli mottsgit 50.239 samtal…

Under juli var det framför allt de utsatta kvinnorna som själva ringde in anmälan (68,4%) före övriga familjemedlemmar (25,2%)

Telefonnumret att kontakta är 016. Centralen är bemannad 24 timmar om dygnet och man talar 52 olika språk. 
(La Provincia)