Det är dags att återvända till skolan efter sommarlovet. De kanariska skolorna börjar vanligtvis kring den 10 september varje år.

Så är det också bestämt för iår. Redan i juni månad togs ett beslut mellan de olika myndigheterna om att skolstarten skulle ske enligt gängse traditioner.

Dessutom är det sagt att skolåret skall börjas med undervisning på skolorna, med lärare och frammöte precis som ”vanligt”.

Men frågetecknen tornar upp sig på grund av utvecklingen av Coronavirusets smitta.

Många ställer sig frågande till att skapa en ny smittohärd som ytterligare kan sprida smittan. Och många ställer sig mycket tvekande till att utsätta sina barn för denna uppenbara risk.

Under veckan inleds en rad möten mellan de olika myndigheter som är involverade i detta. Dels på regional nivå, dels på nationell.

Ja, till och med WHO har ett möte som behandlar temat den 31.8.

Men till dess andra beslut tas så gäller återgång till skolorna någon gång mellan den 4 och 15 september.
(Canarias7)