Så är helt klart uppmaningen från kanariska myndigheter till befolkningen. Nu skärper man kraftigt bötesbeloppen för dem som tycker att det är enklare att slänga gamla kylskåp och andra elektriska varor i naturen!

Per idag finns det 8 miljöstationer på Gran Canaria (Puntos limpios). Här tar man emot sopor och avfall av de flesta slag. Stationerna är avsedda för privatpersoner, medan byggföretag och andra som kommer med stora mängder, hänvisas direkt till avfallsstationerna.

Under fjolåret tog dessa miljöstationer emot 622 ton med elektroniskt avfall. Att jämföras med 7.898 ton med möbler och liknande.

Men trots att dessa stationer finns och har öppet på bra tider, så finns det dessvärre individer som istället slänger sina gamla saker direkt i naturen.

Bötesbeloppen avgörs av huruvida man anser att det är en ”lätt”, ”allvarlig” eller ”mycket allvarlig” överträdelse av lagen.

I det första fallet blir böterna mellan 900 – 9.000 euros. För ett ”allvarligt” fall sätts böterna till 901 – 45.000 euros och för den sista kategorin från 9.001 – 300.000 euros.

Det finns ytterligare en kategori som appliceras om det handlar om giftiga ämnen som sprids i skyddade områden. Då kan böteslappen hamna på upp till 1.500.000 euros.
(Maspalomas Ahora)