Hälsoministern på öarna ber alla kommuner och dess borgmästarinnor/borgmästare om hjälp. Det gäller att öka kontrollen på att de gällande reglerna efterföljs.

Dessutom menar han att polisen bör agera tufft samt att skriva ut böter där regler bryts. Allt för att få folk att förstå att det är allvar.

90% av de nya smittfallen på Kanarieöarna drabbar personer under 30 år. De allra största scenarier där problemen uppstår är familjesammankomster och fester där många personer samlas.

Men även i det vardagliga livet är det av största vikt att alla lever efter reglerna – tvätta händerna ofta, respektera minimiavståndet 1,5 meter och använd ansiktsmask. Masken skall alltid användas inomhus och överallt utomhus där 1,5 meters regeln inte kan efterlevas.

Ministern betonade också att Kanarieöarna är den region i Spanien som klarat sig bäst när det gäller smittan. Mycket tack vare de lokala myndigheternas aktiva arbete med att se till att folket respekterade gällande regler. Detta måste vi, enligt honom, få till igen.

(Canarias7)