Precis som vid den ekonomiska krisen kring 2008, så är det en än gång de unga som råkar mest illa ut vid denna Corona Krisen. Arbetslösheten för ungdomar under 25 år beräknas vara nästan 50% på Kanarieöarna just nu. Samma årsgrupp led under förra krisen också då dess arbetslöshet nådde 80%.

Problemet just nu är dock på sitt sätt större då många som fortfarande studerar får vara med om att få de viktiga studierna naggade i kanten på grund av en utbildning som många gånger baserar sig på online. Därefter får de mycket svårt att hitta ett jobb. Och de som har turen att få ett jobb får oftast ett erbjudande som ligger långt under deras utbildning. Till sist är det också denna grupp som först får gå när företagen behöver anpassa sin personalstyrka efter den nya situationen.

En annan grupp som kräver stora insatser från myndigheterna är kvinnorna. Arbetslösheten hos dem är betydligt större än hos männen

Turismen har slagits hårt av Corona krisen. Det är en bransch som direkt och indirekt står för 70% av intäkterna på öarna. Samtidigt en bransch som ofta anställer kvinnor och ungdomar, vilket till viss del förklarar problemen för dessa grupper.