Kvinnomisshandeln är ett jätteproblem på Kanarieöarna, precis som på så många andra håll. Kommunen Mogan har sedan länge erbjudit en hjälp till de blivit offer för sådan misshandel. Hjälpen har bestått av en advokat, en socialassistent, en psykolog och ytterligare en social utbildare. Servicen, eller hjälpen har funnits tillgänglig tre dagar i veckan och har årligen varit aktiva i ungefär 60 fall.

Nu utökar kommunen denna hjälp till att vara aktiv 5 dagar per vecka och personerna går upp i full ställning för att på så sätt kunna finnas tillgängliga för utsatta kvinnor.

Hjälpen fortsätter också att bedriva utbildning av de personer som utsatts och för deras familjer.