Den kanariska regeringen beslöt för en tid sedan att införa en regel som gjorde att de stadsanställda skulle vara tvungna att ta ut åtminstone 60% av sin semester före den 30 september. Detta har vi skrivit om vid ett tidigare tillfälle.

Anledningen var bland annat att man tog höjd för en eventuell andra våg av viruset under hösten, då man menade att all personal borde vara tillgänglig.

Beslutet föll inte i god jord, och fackföreningarna tog det hela till domstolen. Den har nu beslutat att – åtminstone tillfälligt – regeln inte skall tillämpas. Domstolen skall fortsätta att undersöka huruvida beslutet är regelvidrigt eller ej.