Den första delen av projektet med att bredda vägen mellan Mogan och Puerto Mogan avslutades redan 2006. I stort sett samtidigt menade dåvarande myndigheter att en andra fas skulle utlysas inom kort, något som alltså inte skett.

Nu verkar det emellertid som om den kanariska regeringen i samarbete med Mogans kommun har kommit fram till en lösning. Lösningen, är enligt borgmästarinnan i Mogans kommun, ett absolut måste, då den nuvarande slingriga och smala vägen trafikeras hårt. Dessutom används den ofta av de cyklister som besöker ön för att träna.

Det är bara 4 kilometer som saknas att göra, vilket myndigheterna förklarat sig villiga att ordna under den nuvarande mandatperioden.

Kommunen vill samtidig inkludera trottoarer på vissa av delarna, då dessa anses nödvändiga på grund av den ökande trafiken.