De kanariska myndigheterna studerar nu möjligheten att upphäva vissa av de restriktioner som man bibehöll när ”det nya normala” började gälla den 21 juni. Bland annat gäller det nattlivet, som hittills hållits stängt. Trots att man på nationell nivå tillät denna sektor att öppna, så valde de kanariska myndigheterna att hålla dem stängda. Nu kommer de att få öppna, dock med vissa restriktioner när det gäller antalet besökare. Dessutom kommer det inte att vara möjligt att dansa, då dansgolven fortfarande skall hållas stängda.

Vidare tittar myndigheterna på att lätta vissa restriktioner som gäller turismen, utan att egentligen gå in på några detaljer.

Till slut informerade talesmannen om den stora tillfredsställelsens om myndigheterna upplever när det gäller trafiken till och från öarna. Både flyg och båttrafik mellan öarna har ökat kraftigt sedan ”la nueva normalidad” trädde i kraft. Men också trafiken till och från det spanska fastlandet. Nu ser man också att de internationella flyglinjerna ser ut att komma igång, vilket gör att den ekonomiska aktiviteten på öarna kan börja återhämta sig.